Dodjela nagrade

Dodjela nagrade Mali svjetionik 2018. je održana 9.11.2018. u sklopu GLS-a na kojemu je prisustvovalo oko 800 ljudi.