Saznajte više o udruzi Partner
Udruga partner

 

Kao suorganizatori projekta ‘Mali svjetionik’, uz udrugu Partner djeluju i zaklada Rhema i poduzeće Tim Kabel. Obje organizacije u svome djelovanju poštuju vrijednosti koje promiče projekt ‘Mali svjetionik’ te su se odlučile uključiti u cijeli proces. Više o njima pročitajte na njihovim stranicama.

 

Tim Kabel

 

Hrvatsko poduzeće koje njeguje dobre međuljudske odnose temeljem kvalitetne i otvorene komunikacije. Tim Kabel cijeni i traže iskrenost i poštenje, kako u odnosu s partnerima, tako i unutar tvrtke te potiče samostalnost i inicijativu u radu, kreativnost i inovaciju, slobodu u odlučivanju i izražavanju. Očekuje predanost i zauzetost za dobrobit tvrtke, a napore usmjerava i potrebama društvene zajednice. Tim Kabel je uključen u humanitarne akcije šire zajednice te se trudi očuvati okoliš.

 

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)

 

HUP je dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poduzetnika i poslodavaca u Hrvatskoj. Udruga štiti i promiče prava i interese tvrtki-članica s posebnim naglaskom na djelovanje u području radno-socijalnog zakonodavstva. HUP zastupa članstvo u odnosima s državnim institucijama, regionalnim i lokalnim vlastima i sindikatima, prilikom kolektivnih pregovaranja, sklapanja kolektivnih ugovora i u radnim sporovima te promiče poduzetnička prava i interese, razvoj i regulaciju slobodnog tržišta, konkurentnost i povoljniju poduzetničku klimu.

 

Mazars

 

Mazars je poduzeće za računovodstvo, savjetovanje i reviziju koje danas broji sedamdesetak zaposlenika. U svom radu i suradnji s partnerima, ali i u odnosu prema vlastitim zaposlenicima, Mazars promiče vrijednosti timskog duha, dodane vrijednosti i zajedništva, a za svoj moto koristi krilaticu ‘pošteno i profesionalno’. Sponzorira više organizacija i akcija usmjerenih na društveno odgovorno poslovanje.

 

Zaklada Rhema

 

Zaklada Rhema osnovana je sa svrhom: promicanja kršćanskih vrednota, potpora u duhovnom rastu i formaciji i promicanja ekumenskih vrednota te dijaloga među vjerskim zajednicama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *