Prijavi naj radnika
Molimo Vas da prijave podnosite isključivo preko osobnog računala ili laptopa, jer je za uspješnu prijavu potrebno priložiti Word dokument. Prijave poslane direktno na mail malisvjetionik@gmail.com neće biti priznate.

Vaši podatci

- Priložite priču kojom objašnjavate zašto je baš ova osoba dirnula Vas ili druge te na koji način posjeduje kvalitete koje utjelovljuje projekt 'Mali svjetionik'
- Tražimo vaše mišljenje, opis situacije, odnosa ili druge priče koja nam pomaže da odaberemo baš vašeg kandidata za naj radnika
- Priložiti u WORD-u
- Za inspiraciju i kao smjernice mogu poslužiti neke koje su nabrojane na: Malisvjetionik / prijava

     Pravila privatnosti | Zaštita podataka