Rhema

Zaklada Rhema osnovana je sa svrhom: promicanja kršćanskih vrednota, potpora u duhovnom rastu i formaciji i promicanja ekumenskih vrednota te dijaloga među vjerskim zajednicama.